نمایشگاه های برگزار شده نمایشگاه بین المللی تبریز در سال 1395

تصویرنام نمایشگاهسال برگزاریتاریخ شروعتاریخ پایانمجری
نمایشگاه سمپوزیوم فولاد تبریز139513951395/12/101395/12/11خدمات نمایشگاهی بلخ
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکی تبریز139513951395/07/071395/07/10گروه صنعت خودروآذربایجان
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی اینترنت،کامپیوتر،موبایل و تبلت و تجهیزات ایمنی تبریز139513951395/06/041395/06/07
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز139513951395/06/041395/06/07
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب تبریز139513951395/05/261395/05/29شرکت نمایشگاهی چیستا
سیزدهمین نمایشگاه فولاد ودومین نمایشگاه ماشین آلات تبریز9513951395/03/061395/03/09
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ،لوازم و مصالح ساختمانی تبریز9513951395/02/211395/02/24
سومین نمایشگاه تخصصی چرم و ملزومات کیف و کفش تبریز9513951395/02/011395/02/03
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهای تهویه تبریز95 13951395/02/211395/02/24مسئول برگزاری خانم رحیمی