دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97 - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
دوشنبه 97/07/02 (09/24/2018)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 97/07/05 (09/27/2018)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88554770-88554805
فکس:
021-88620005
برگزار کننده
شرکت ملی صنایع پتروشیمی/شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش
021-88554770-88554805
info@iranplast.ir