سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران 97 - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو تهران 97 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
دوشنبه 97/08/21 (11/12/2018)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 97/08/24 (11/15/2018)
تاریخ ثبت نام:
شنبه 97/02/15
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662765-7
فکس:
021-22662772
برگزار کننده
شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
021-22662765-7
info@idro-fairs.com