هفدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

هفدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
پنجشنبه 97/06/15 (09/06/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/06/18 (09/09/2018)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-44448216
فکس:
021-22662553
برگزار کننده
شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکرشرق
021-44448216
info@miladgroup.net