چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران 97 - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران 97 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
چهارشنبه 97/07/11 (10/03/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 97/07/14 (10/06/2018)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-42917000
فکس:
021-42917100
برگزار کننده
شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا
021-42917000
sales@watex.ir