چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی مصلی - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه و جشنواره گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی مصلی rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
شنبه 97/07/21 (10/13/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 97/07/24 (10/16/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
021-83530/83532165
فکس:
021-83532166
برگزار کننده
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
021-83530/83532165
expo4.chtm@isti.ir