سارم ماشین - دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران

سارم ماشین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 936
نمایش داده شده: 13
انقضا: ۱۳۹۷-۰۹-۱۴ ۱۶:۵۳:۰۰
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۶:۵۳:۲۷
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (517)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
سارم ماشین

توضیحات