مجتمع آلومینیوم مارال صنعت معین - هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - - نمایشگاه بین المللی تهران

مجتمع آلومینیوم مارال صنعت معین

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 1971
نمایش داده شده: 7
انقضا: ۱۳۹۷-۱۰-۰۵ ۱۱:۰۲:۰۰
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۸-۰۵ ۱۱:۰۳:۲۰
ایجادشده توسط
خانم قدیمی (297)
مشخصات :: ---
مجتمع آلومینیوم مارال صنعت معین

توضیحات