پیک دامپرور - هفدهمین نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته - - نمایشگاه بین المللی تهران

پیک دامپرور

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 294
نمایش داده شده: 23
انقضا: ۱۳۹۷-۰۹-۰۳ ۱۶:۲۳:۰۰
شماره تماس نام مدیریت:حامد شمس
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۶:۲۴:۲۲
ایجادشده توسط
خانم جهانگیری (517)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246849
پیک دامپرور

توضیحات