ذاروسازی مصون دارو - چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97 - - نمایشگاه بین المللی تهران

ذاروسازی مصون دارو

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 1192
نمایش داده شده: 20
انقضا: ۱۳۹۷-۰۹-۲۵ ۱۵:۲۶:۰۰
تاریخ انتشار ۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۱۵:۲۷:۲۹
ایجادشده توسط
خانم بابایی (451)
مشخصات :: کارشناس سایت جامع شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی و تخصصی ایران | شماره داخلی : 02634246851
ذاروسازی مصون دارو

توضیحات