هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 97 - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / سال 1397

تاریخ شروع:
پنجشنبه 97/09/01 (11/22/2018)
تاریخ پایان:
يكشنبه 97/09/04 (11/25/2018)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88513216-88513557-88746839-88744576
فکس:
021-88744463
برگزار کننده
انجمن لوازم خانگی ایران
021-88513216-88513557-88746839-88744576
info@iexhap.ir