سومین نمایشگاه بین المللی شیلات آبزیان و صنایع وابسته - سال 1397 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران